Duurzaam beleggen: 3 valkuilen

De aandacht voor duurzaam beleggen blijft groeien en daarmee ook het aanbod van duurzame beleggingsoplossingen. Hierdoor ontstaat het risico dat je als beginnende belegger door de bomen het bos niet meer ziet of dat een beleggingsproduct bij nader onderzoek minder groen blijkt dan dat je op voorhand verwachtte. Groenzoekers ging op zoek naar valkuilen die je als beginner moet vermijden.

Zo spraken we met Loege Schilder, directeur en oprichter van de Duurzaam Beleggen Academie. Een belangrijke valkuil volgens hem is dat beleggers niet verder kijken dan het klimaat en milieu. ‘Duurzaam beleggen is zoveel breder en ik spreek daarom ook liever van “verantwoord beleggen”.’ Om de breedte van verantwoord beleggen aan te tonen, verwijst Loege naar de meest gebruikte classificatie: ESG, waarbij de E staat voor Ecologische factoren, de S voor Sociaal en de G staat voor Governance, oftewel goed ondernemingsbestuur.

Meer uitleg over de ESG-classificatie vind je hier
Loege: ‘De onderwerpen die onder de E vallen zijn wel redelijk bekend bij het grote publiek. Denk aan klimaatimpact, CO2-uitstoot, vermindering van afvalproductie, gebruik van duurzame grondstoffen, etc. Onder de S van Sociaal vallen onderwerpen als klanttevredenheid, inclusiviteit & diversiteit, arbeidsvoorwaarden, werknemerstevredenheid, mensenrechten en rol van het bedrijf in de samenleving. Bij Governance kun je kijken naar het salaris en/of de bonussen die uitgekeerd worden aan het bestuur, de verdeling van zeggenschap, omkoopschandalen, steekpenningen, lobbyactiviteiten, sponsoring van de politiek, klokkenluidersregeling, etc.’

‘Een belegger doet er goed aan om naar de verschillende onderwerpen te kijken. Bedrijven die op een breed front verantwoord ondernemen, presteren beter en zijn minder risicovol. Daarbij is niet alleen het milieuaspect van belang, maar zeker ook de houding van het management en de bevlogenheid van de medewerkers.’

‘Staar je niet blind op rendement’

Lang bestond het beeld dat “groen” beleggen een lager rendement opleverde dan “grijs” beleggen. Dat wil Loege ten zeerste ontkrachten. ‘Diverse studies tonen aan dat duurzaam en verantwoord beleggen minstens hetzelfde rendement oplevert. Een uitgebreide metastudie op dit vlak is uitgevoerd door Deutsche Bank in samenwerking met de Universiteit Hamburg. In het onderzoek zijn ruim 2200 wetenschappelijke studies geanalyseerd die sinds 1970 over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Hieruit bleek dat ESG in bijna 63% van de onderzoeken positief bijdroeg aan de financiële prestaties van bedrijven. In maar 10% van de gevallen was het resultaat negatief, de rest was neutraal.’

Valkuil #3: te moeilijk en te veel werk; ik begin er niet aan

‘Het is een feit dat de financiële informatie over aandelen eenduidiger en breder beschikbaar dan is duurzaamheidsinformatie. Maar dat is geen reden om duurzaamheid niet mee te nemen in je analyse’, benadrukt Loege. ‘De laatste jaren rapporteren bedrijven steeds meer duurzame statistieken. In de professionele beleggingswereld worden deze ook al breed gebruikt. We zien dat de laatste tijd ook steeds meer publieke informatie beschikbaar komt. Bijvoorbeeld op de website van Morningstar/Sustainalytics, Yahoo Finance en S&P Global.’

Door jezelf vooraf vragen te stellen over wat je wilt bereiken, hoeveel tijd je daarvoor hebt, hoeveel risico je daarbij wilt lopen en of je alle ESG-onderwerpen even belangrijk vindt, kun je meer gefocust op zoek gaan naar beleggingen die bij jou passen. ‘De tijd die je vooraf besteedt aan de analyse, win je later ruimschoots terug’, stelt Loege. 

Lees ook: “Duurzaam beleggen: nu begin ik echt

Maar er zijn nog meer dingen waar je als beginnende belegger op moet letten. De belangrijkste behandelt Loege 29 maart in het gratis webinar “Voorkom de 7 meest gemaakte fouten bij duurzaam beleggen”. Je kunt hiervoor aanmelden via de website van de Duurzaam Beleggen Academie

Het is volgens Loege juist nu belangrijk om beleggers te begeleiden bij het maken van duurzame beleggingsbeslissingen, want steeds meer Nederlanders wenden zich tot beleggen nu sparen steeds minder opbrengt. ‘In 2020 nam het aantal Nederlanders dat belegt met 25% toe. De grootste groei vond plaats onder jongeren. Van de nieuwe beleggers is 45% jonger dan 35 jaar. Inmiddels wordt meer dan 35% van de beleggingsrekening bij online brokers aangehouden door jongeren.’

Meer informatie over de toenemende populariteit van duurzaam beleggen? Lees dan ook Duurzaam beleggen: join the gang!”

Aantal duurzame beleggers groeit

Ook uit andere onderzoeken blijkt dat Nederlandse beleggers zich steeds meer bereid tonen om meer te beleggen in duurzame beleggingsproducten. De wereldwijde asset manager Schroders deed eind 2020 onderzoek onder meer dan 1000 Nederlandse beleggers. Hieruit bleek dat 80% geen beleggingsfondsen wil die tegen hun overtuiging ingaan.

De beleggingsindustrie zou echter nog meer kunnen doen om de interesse van beleggers in duurzame beleggingen te vergroten. 84% van de respondenten zegt meer informatie nodig te hebben om hen gerust te stellen over de duurzaamheid van hun beleggingen. Onderstaande infographic laat zien waar dit volgens hen in zou moeten zitten.

Bron: Schroders Global Investor Study 2020

Beginnende duurzame belegger is standvastig

Op dit moment geeft  40% van de Nederlandse beleggers al de voorkeur aan duurzame beleggingsfondsen. En ondanks de roep om meer informatie en transparantie, blijken beginnende en onervaren beleggers bovendien standvastig als het gaat om de vertaling van hun duurzame principes naar hun beleggingsportefeuille. Zelfs wanneer dit ten koste gaat van het rendement zijn zij, meer dan ervaren beleggers, geneigd om vast te houden aan hun principes. 

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten ziet hierin echter wel een risico. Uit een onderzoek met experimenten onder particuliere beleggers blijkt dat particuliere beleggers genoegen nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. 

In het onderzoek werden verschillende gefingeerde advertenties getoond aan deelnemers. Daaruit bleek dat als alle kenmerken verder identiek zijn, beleggers een grote voorkeur hebben voor een duurzame belegging. Bovendien leek een duurzame belegging net zo aantrekkelijk als een gewone belegging die een lager risico of hoger verwacht rendement heeft.

De AFM vindt het daarom belangrijk te weten hoe informatie over duurzaamheid wordt vormgegeven en welke invloed de marketing van duurzame producten heeft op het beleggingsgedrag van consumenten. ‘Consumenten moeten bij elke financiële beslissing, duurzaam of niet, goed geïnformeerd worden en een product afnemen dat past bij hun behoefte.’

Greenwashing voorkomen

Zo moet greenwashing bijvoorbeeld worden voorkomen. Hierbij gaat het om aanbieders die niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam. ‘Beleggingsproducten met een label ‘duurzaam’ moeten daadwerkelijk duurzaam zijn. Aanbieders moeten eerlijk en evenwichtig communiceren over hun producten’, aldus de toezichthouder.

Iets dat hierin zal helpen is Europese regelgeving zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) voor de aanbieders van beleggingsproducten. Sinds 10 maart 2021 moeten financiële marktpartijen zoals pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en financieel adviseurs aangeven hoe zij met duurzaamheidsrisico’s omgaan en wat de gevolgen hiervan zijn. 

Daarnaast moeten deze partijen voldoen aan transparantievereisten op productniveau. Er zal hierdoor een onderscheid ontstaan tussen financiële producten die duurzaam zijn (groen), een beetje duurzaam zijn (lichtgroen) en niet duurzaam zijn (grijs). Voor consumenten heeft dit als voordeel dat de onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en vooral ook makkelijker wordt. 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *