ESG-aandelen: beter voor klimaat én rendement?

Aandelen met een hoge ESG-score hebben meer oog voor het klimaat en voor onze leefomgeving. Maar zijn ze ook beter voor het financiële rendement? In dit artikel worden de historische rendementen van ESG-aandelen vergeleken met die van reguliere aandelen.

Om deze vergelijking te maken leggen we de rendementen van 3 beleggingsportefeuilles onder de loep:

  1. Wereldwijde aandelen waarbij geen enkel bedrijf wordt uitgesloten op basis van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zijn ongeveer 1600 beursgenoteerde bedrijven. Laten we deze portefeuille met ongeveer 1600 bedrijven “Geen ESG” noemen.
  2. Wereldwijde aandelen waarbij ongeveer 100 bedrijven worden uitgesloten met de laagste scores op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laten we deze portefeuille met ongeveer 1500 bedrijven “ESG light” noemen.
  3. Wereldwijde aandelen waarbij de helft van de bedrijven worden uitgesloten, de helft met de laagste scores op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laten we deze portefeuille met ongeveer 800 bedrijven “ESG leiders” noemen.
Rendementen vergelijken

Tijd om de cijfers erbij te pakken! Voor deze vergelijking maken we gebruik van de cijfers van MSCI, zij houden de rendementen van de 3 beleggingsportefeuilles bij. In onderstaand staafdiagram is te zien wat het verschil is tussen het gemiddelde rendement van de twee ESG-portefeuilles ten opzichte van de reguliere aandelenportefeuille.

Wat opvalt is dat de verschillen vrij klein zijn voor alle periodes en voor alle portefeuilles, nooit meer dan gemiddeld 0,6% per jaar verschil. Eerlijkgezegd had ik verwacht dat de verschillen groter zouden zijn. Zeker voor de ESG leiders, omdat daar de helft van de bedrijven van de reguliere portefeuille is uitgesloten. Bij de ESG leiders valt wel op dat vooral de recente jaren voor bovengemiddelde rendementen hebben gezorgd. Dat kan duiden op een ontwikkeling waarbij bedrijven met benedengemiddelde aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer moeite zullen hebben om winstgevend te zijn. Hoe dan ook: het uitsluiten van bedrijven met slechte ESG-scores kostte dus geen rendement, in de meeste gevallen leverde het juist extra rendement op.

We weten allemaal: resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Maar deze cijfers laten wat mij betreft wel zien dat breed gespreide ESG aandelenportefeuilles niet snel heel minder goed zullen renderen dan reguliere aandelenportefeuilles. En dat is denk ik goed nieuws: je hoeft geen rendement op te geven om bedrijven uit te sluiten die een weinig ethische of weinig duurzame bedrijfsvoering hebben. Dat is niet alleen goed voor het gemoed (bedrijven die clustermunitie maken of vervuilende kolencentrales opereren help ik liever niet aan financiering). Ook kan het steeds verder inperken van financiering voor deze bedrijven een effectief middel zijn om ze steeds minder winstgevend te maken of een andere kant op te bewegen.

Tot slot

De rendementscijfers komen van de ESG-sectie van de website van MSCI. Erg interessant om te zien welke verschillende ESG-varianten er bestaan, en wat dat betekent voor wat er nu echt in een beleggingsfonds zit. In een van de volgende artikelen zal ik inzoomen op de portefeuilleverschillen van ESG-fondsen: waar wordt in belegd, welke bedrijven worden uitgesloten en waarom?

Mijn eigen aandelenportefeuille bestaat voor het grootste deel uit een aandelenfonds dat alleen in de ESG-leiders belegt. Dit fonds volgt een index (geen actief beheer), waardoor de jaarlijkse beheerkosten beperkt zijn.

Ik hoop dat dit artikel kan helpen bij het invullen van jouw duurzame aandelenportefeuille! Feedback / suggesties / vragen zijn zeer welkom! Laat een bericht achter onder dit artikel (kan anoniem) of reageer via Instagram of Facebook.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *